ΕΛΛΑΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Νέο τσεκούρι σε επιδόματα των λαΐκών στρωμάτων

 

Ιούνιος 2017

Με την επιβολή του τέταρτου μνημονίου κόβονται εκ νέου επιδόματα υπέρ των φτωχών νοικοκυριών. Ανάμεσα σε άλλα, καταργείται το προνοιακό επίδομα απροστάτευτων τέκνων και η ενίσχυση φυσικών προσώπων που τελούν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας, προκειμένου να εξοικονομηθούν 8,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και 11,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2018.

Τα επιδόματα που καταργούνται άμεσα, μετά την ψήφιση του τέταρτου μνημονίου στις 18 Μαΐου, είναι το επίδομα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας, το επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 29 ετών σε περίπτωση απόλυσης, το προνοιακό επίδομα απροστάτευτων τέκνων και η οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων που τελούν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από τις περικοπές αυτές εκτιμάται ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και ποσού 11,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2018.

Αναλυτικά τα επιδόματα και από ποιους κόβονται:

- Επίδομα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας (άρθρο 27 παρ. 3 ν. 3016/2002). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου για τη ρύθμιση αυτή που ίσχυε από το 2002, σκοπός ήταν η ενίσχυση αυτών των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα και παιδιά σχολικής ηλικίας προκειμένου να τους παρέχουν τα βασικά σχολικά είδη για να μην διακόπτουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

- Επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 29 ετών σε περίπτωση απόλυσης (άρθρο 2 ν. 1545/1985). Πρόκειται για καταβολή από τον ΟΑΕΔ ειδικού επιδόματος σε ανέργους νέους μέχρι και 29 ετών, οι οποίοι παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα (1) χρόνο. Καταβαλλόταν για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημέρα θεμελίωσης του επιδόματος για επιδότηση.

- Προνοιακό επίδομα απρο-στάτευτων τέκνων (άρθρο 2 παρ. 3 ν.4051/1960). Το πρόγραμμα επιδότησης απροστάτευτων από πατέρα παιδιών, είχε ως στόχο, σύμφωνα με τη διάταξη που ίσχυε από το 1960, να ενισχύσει οικογένειες που αντιμετώπιζαν προβλήματα αντι-κειμενικής ή ουσιαστικής έλλειψης πατρικής γονικής μέριμνας για να μην διαλυθούν και τα παιδιά καταλήξουν σε ιδρύματα.

- Οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων που τελούν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α ν.δ. 57/1973). Σκοπός της προνοιακής αυτής παροχής της ένδειας ήταν η χρηματική ενίσχυση ατόμων με τα πιο χαμηλά εισοδήματα στη χώρα.

.